Ortoreha - Zakład Sprzętu Ortopedycznego

ORTOREHA

Zakład Sprzętu Ortopedycznego

Image

Informacje dla pacjenta

Jak uzyskać zaopatrzenie ortopedyczne:
1. Lekarz rodzinny kieruje do lekarza specjalisty: ortopeda, chirurg lub rehabilitacji ruchowej.
    Lekarz rodzinny może wystawić zlecenie na pończchy kikutowe - refundowane co rocznie - kody NFZ na naszych stronach. 
2. Lekarz specjalista zbada i wystawi zlecenie na odpowiednią protezę  - kody NFZ na naszych stronach.
3. Otrzymane zlecenie na zaopatrzenie należy potwierdzić w placówce Wojewódzkiego Oddziału NFZ odpowiedniego do miejsca zamieszkania.
4. Z potwierdzonym zleceniem udajecie się Państwo do wybranego Zakładu Ortopedycznego.
5. W Zakładzie Ortopedycznym technik ortopeda dobierze odpowiedni rodzaj protezy, uzgodni sposób finansowania, pobierze miarę
i wykona wybraną przez Państwa protezę.  

Jak uzyskać dofinansowanie do zaopatrzenia ortopedycznego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków PFRON   -  wymagane dokumenty:

1. Faktura Proforma wystawiona przez wybrany Zakład Ortopedyczny.
2. Ksero kopię zlecenia przyjętego do realizacji i potwierdzona przez wybrany Zakład Ortopedyczny.
3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
4. Oświadczenie o miesięcznych dochodach.
5. Wypełniony wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
   Można uzyskać dofinansowanie do 150% limitu NFZ.

Wymiana leja protezowego - raz w trakcie użytkownia:

W przypadku wystąpienia zmian w kształcie lub obwodach kikuta w czasie użytkowania protezy należy udać się do lekarza specjalisty: ortopeda, chirurg lub rehabilitacji ruchowej. Lekarz zbada i stwierdzi konieczność wykonania nowego leja protezowego, wystawi odpowiednie zlecenie na wymianę leja protezy ostatecznej czy też protezy tymczasowej. Wymianę leja w obu przypadkach można wykonać raz w trakcie użytkowania protezy.   

Naprawa przedmiotu ortopedycznego:


1. Naprawa przysługuje w połowie okresu refundacji NFZ - protezy tymczasowe po 6 miesiącach, protezy stałe po 18 miesiącach.
2. Kwota na naprawę to 30% kwoty refundacji na odpowiedi wyrób medyczny.
2. Zlecenie na naprawę do wypełnienia i potwierdzenia w Oddziałach NFZ.
3. Naprawę wykonuje Zakład Ortopedyczny.

W załączeniu limity refundacji przedmiotów ortopedyczny, środków pomocniczych i ich napraw. 

OSOBY pracujące, posiadające zatrudnienie mogą wystąpić do PFRON o pomoc w zakupie nowoczesnej protezy w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD. Informacjie na naszej stronie w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.  

ZAPYTANIA - INFORMACJE:

Rzeszów: 501 121 017, 661 904 528

Lublin: 727 533 633, 81 524 45 51