Ortoreha - Zakład Sprzętu Ortopedycznego

ORTOREHA

Zakład Sprzętu Ortopedycznego

Image

Informacje dla pacjenta

Jak uzyskać zaopatrzenie ortopedyczne:

1. Lekarz rodzinny - wystawia zlecenie na pończchy kikutowe - refundowane co rocznie - kody NFZ na naszych stronach. 
2. Lekarz specjalista: chirurg, ortopeda, lekarz rehabilitacji medycznej - wystawia zlecenie na odpowiednią protezę  - kody NFZ na naszych stronach.
 
3. Od stycznia 2020 r. zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane są w systemie eZWM i nie wymagają potwierdzień w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjent otrzymuje od lekarza nr zlecenia zarejestrowanego w systemien eZWM, z którym udaje sie do Zakładu Ortopedycznego.  

5. W ORTOREHA Zakład Sprzętu Ortopedycznego:

- zlecenie zostanie przyjęte do realizacji w systemie eZWM i zostanie wydrukowane potwierdznie przyjęcia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez NFZ.
- technik ortopeda dobierze odpowiednią protezę, uzgodni sposób finansowania, pobierze miarę i wykona wybraną przez Państwa protezę.  


Jak uzyskać dofinansowanie do zaopatrzenia ortopedycznego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków PFRON   -  wymagane dokumenty:

1. Faktura  ProForma wystawiona przez ORTOREHA Zakład Sprzętu Ortopedycznego zgodnie z wybranym przez pacjenta rodzajem protezy.
2. Potwierdzenie przyjęcia od realiazji zlecenia przez ORTOREHA Zakład Sprzętu Ortopedycznego.
3. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności pacjenta.
4. Wypełniony przez pacjenta wniosek PCPR lub MPS o dofinansowanie ze środków PFRON na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
                                                          Można uzyskać dofinansowanie do 150% limitu NFZ.

Wymiana leja protezowego - raz w trakcie użytkownia:

W przypadku wystąpienia zmian w kształcie lub obwodach kikuta w czasie użytkowania protezy należy udać się do lekarza specjalisty: ortopeda, chirurg lub rehabilitacji medycznej. Lekarz zbada i stwierdzi konieczność wykonania nowego leja protezowego, wystawi odpowiednie zlecenie na wymianę leja protezy ostatecznej czy też protezy tymczasowej. Wymianę leja w obu przypadkach można wykonać raz w trakcie użytkowania protezy.   


Naprawa przedmiotu ortopedycznego:


1. Naprawa przysługuje w połowie okresu refundacji NFZ - protezy tymczasowe po 6 miesiącach, protezy stałe po 18 miesiącach.
2. Kwota na naprawę to 30% kwoty refundacji na odpowiedi wyrób medyczny.
2. Zlecenie na naprawę do wypełnienia i potwierdzenia w Oddziałach NFZ.
3. Naprawę wykonuje Zakład Ortopedyczny.

W załączeniu limity refundacji przedmiotów ortopedyczny, środków pomocniczych i ich napraw. 

OSOBY pracujące, posiadające zatrudnienie mogą wystąpić do PFRON o pomoc w zakupie nowoczesnej protezy w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD.

Informacjie na naszej stronie: OFERTA PROTEZY AKTYWNY SAMORZĄD.  

 
ZAPYTANIA - INFORMACJE:

Rzeszów: 501 121 017, 661 904 528